เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๔ พล.ร.ต. สิทธิชัย ต่างใจ ร.น. รอง ผบ.วสท.สปท.(๒) นำคณะอาจารย์ และ นศ.วสท.รุ่นที่ ๖๓ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ ณ กองทัพเรือ โดยมี พล.ร.ต. ดนัย สุวรรณหงษ์ ร.น. รอง จก.ยก.ทร. ให้การต้อนรับ และ กระทรวงกลาโหม โดยมี พล.ต. คเชนทร์ อาจคุ้มวงษ์ ผช.จก.สม.(๒) และ พล.ต. เพชรัตน์ ลิ้มประเสริฐ ผช.ผอ.สนผ.กห.(๑) ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด