เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันพุธที่ ๑ ธ.ค.๖๔ พล.ต. อภัย อรัญทิมา รอง ผบ.วสท.สปท.(๑) นำคณะอาจารย์ และนศ.วสท.รุ่นที่ ๖๓ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ ณ ศปก.ทอ. โดยมี พล.อ.ท. กนิษฐ์ ชัยสาร รอง เสธ.ทอ.(ยก.) ผู้ให้การต้อนรับ และ บก.ทท. โดยมี พล.อ. ธิติชัย เทียนทอง รอง เสธ.ทหาร ผู้ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ อย่างเคร่งครัด