เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ นำนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ เข้ามอบเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐ บาท ให้แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ช่วยเหลือผู้ป่วยโรค COVID-19