เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดูกิจการ และศึกษาภูมิประเทศภาคใต้ ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ซึ่งมี พลอากาศตรี ชนินทร เฉลิมทรัพย์ เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร (ผู้อำนวยการหลักสูตร) เป็นผู้อำนวยการเดินทาง ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔

ทั้งนี้เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ จัดทำโครงการ "วสท. ร่วมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม" ณ โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี โดยส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ ที่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนผู้มีจิตศรัทธา สนับสนุนในการจัสร้างขึ้น เพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน รวมทั้งได้มอบอุปกรณ์กีฬา และของใช้ส่วนตัวต่างๆ ให้กับ นักเรียนในโรงเรียนบ้านเหนือน้ำ เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับ เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ที่จะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

 
คลิปวีดีโอ กิจกรรม "วสท. ร่วมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม" เมื่อวันที่ ๑๒ มี.ค.๖๔ ณ โรงเรียนบ้านเหนือน้ำ ต.พุมเรียง อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี