เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

     เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  พร้อมด้วย พลตรี อภัย อรัญทิมา (รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ (๑)) พลเรือตรี สิทธิชัย ต่างใจ (รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ (๒)) และ พลอากาศตรี ชนินทร เฉลิมทรัพย์ (เสนาธิการวิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ) ได้มอบเงินจำนวน ๒๙,๙๙๙ บาท ให้กับ คุณบุษกร  ศรีสวัสดิ์ นายกสมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย สำหรับนำไปสนับสนุนการดำเนินงาน และให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 พร้อมทั้งมอบวัตถุมงคล เหรียญท้าวยะสังกะอสูร จำนวน ๑๐๐ เหรียญ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานอันเป็นการเสริมสร้างขวัญ และกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ได้เป็นอย่างดี  ณ สมาคมแม่บ้าน กองบัญชาการกองทัพไทย (สโมสรกองบัญชาการกองทัพไทย) โดยมีคณะภริยาของผู้บังคับบัญชา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ติดตามเข้าร่วมกิจกรรมด้วย