เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

          เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ได้บริจาคเงินสมทบทุนจัดทำรถเข็น จำนวน ๔ คัน สำหรับผู้พิการ เพื่อช่วยให้ผู้พิการหรือผู้ป่วยที่มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายพึ่งพาตัวเองได้มากขึ้น และอำนวยความสะดวกลดข้อจำกัดในการทำสิ่งต่าง ๆ หรือเคลื่อนไหวร่างกายได้มากขึ้น ณ มูลนิธิคนพิการไทย

หมายเหตุ กิจกรรมทั้งหมดดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19