เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

          เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ เข้าร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรมบริจาคโลหิตแก้วิกฤต COVID - 19 ร่วมกับ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เพื่อสนับสนุนการสำรองโลหิตให้กับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับใช้ทางการแพทย์ ณ อาคารอเนกประสงค์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ