เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

Up

บทความวิชาการ

   บทความวิชาการเหล่านี้ เป็นผลงานด้านวิชาการของ นักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ วิทยาลัยเสนาธิการทหารรับผิดชอบ ซึ่งทางวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เล็งเห็นแล้วว่า เป็นบทความวิชาการที่มีคุณค่า และสมควรเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ 

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ : การทำงานแบบ Work From Home
การศึกษาในยุค COVID-19
แนวทางการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐาน ด้านข้อมูลขนาดใหญ่ของกระทรวงกลาโหม
 
 
Powered by Phoca Download