เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารปฐมนิเทศน์นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ (พลเรือน)
ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารเป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒
นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ศึกษาดูงานภูมิประเทศ ณ ภาคเหนือ
นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม รุ่นที่ ๒ และ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒ ศึกษาดูงานการใช้กำลังทางอากาศ ณ จังหวัดลพบุรี
นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม รุ่นที่ ๒ และ นายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒ ศึกษาดูงานการใช้กำลังทางอากาศ ณ จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ได้บริจาคเงินสมทบทุนจัดทำรถเข็น จำนวน ๔ คั... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาชี้แจงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (นขต.สปท.) ประจำเดือน มีนาค... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ เข้าร่วม... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาชี้แจงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (นขต.สปท.) ประจำเดือน มกรา... อ่านต่อ

พิธีเทวาภิเษกเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเทวาภิเษกเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร ... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วส... อ่านต่อ

การแข่งขันแบดมินตันรอบแรกภายในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร อ่านต่อ

โครงการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม อ่านต่อ

ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ่ายทอดนโยบายแก่ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบ... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการร่วมรุ่นที่ ๒... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายแก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ในหัวข้อแนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ทาง... อ่านต่อ

นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ จัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อเสนอแนวความคิดการพัฒนาภาวะผู้นำของ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ในยุค ๔.๐ อ่านต่อ

เมื่อ ช่วงเดือน ธ.ค.๖๓ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๖๒ ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร  ... อ่านต่อ

นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม รุ่นที่ ๒ และหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒ ศึกษาดูงานการใช้กำลังทางอากาศ ณ จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ

นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ศึกษาดูงานภูมิประเทศ ณ ภาคเหนือ อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒ อ่านต่อ

ปฐมนิเทศนักศึกษาพลเรือน หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ อ่านต่อ