เนื้อหาหลัก

ข้อความแจ้งเตือน

เมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๙ พลโท สมยศ ฉันทวรลักษณ์ ได้เข้าพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต่อจาก พล... อ่านต่อ

วันอังคารที่ ๗ ธ.ค.๖๔ เวลา ๐๘๓๐-๑๑๓๐ วสท.สปท. จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะด้านดิจิทัลให้กำลังพล วสท.สปท. ในรูปแบบ Unit School ครั้งที่ ๒ อ่านต่อ

วันศุกร์​ที่​ ๒๖​ พ.ย.๖๔​ เวลา​ ๐๘๓๐-๑๑๓๐ วสท.สปท. จัดให้มีการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้และทักษะดิจิทัลให้กำลังพล วสท.สปท. ในรูปแบบ Unit School เน้นการถ่ายทอดแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกำลังพลผู้ปฏิบัติ... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓๓๙ พลโท ศุภธัช นรินทรภักดี ได้เข้าพิธีรับ-ส่งหน้าที่ และมอบการบังคับบัญชา เพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ต่อจาก ... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ  พร้อมด้วย พลตรี อภัย อรัญทิมา (รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหารฯ (๑)) พลเรือตรี สิทธิชั... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้อ... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ และตัวแทนนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ได้บริจาคเงินสมทบทุนจัดทำรถเข็น จำนวน ๔ คั... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาชี้แจงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (นขต.สปท.) ประจำเดือน มีนาค... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร และ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ เข้าร่วม... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาชี้แจงผลการประชุมหน่วยขึ้นตรงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (นขต.สปท.) ประจำเดือน มกรา... อ่านต่อ

พิธีเทวาภิเษกเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเทวาภิเษกเหรียญท่านท้าวยะสังกะอสูร ... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ พลตรี สุวิทย์ เกตุศรี รองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้นำคณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วส... อ่านต่อ

การแข่งขันแบดมินตันรอบแรกภายในวิทยาลัยเสนาธิการทหาร อ่านต่อ

โครงการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รวมใจภักดิ์ รักษ์โลก เติมความฝัน ปันรอยยิ้ม อ่านต่อ

ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ถ่ายทอดนโยบายแก่ข้าราชการ วิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ อ่านต่อ

เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ ธ.ค.๖๔ พล.ร.ต. สิทธิชัย ต่างใจ ร.น. รอง ผบ.วสท.สปท.(๒) นำคณะอาจารย์ และ นศ.วสท.รุ่นที่ ๖๓ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ ณ กองทัพเรือ  และ กระทรวงกลาโหม อ่านต่อ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒ ธ.ค.๖๔ พล.ต. อภัย อรัญทิมา รอง ผบ.วสท.สปท.(๑) นำคณะอาจารย์ และนศ.วสทรุ่นที่ ๖๓ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปเละเยี่ยมชมกิจการ ณ กฟผ. และ บช.ตชด. อ่านต่อ

เมื่อวันพุธที่ ๑ ธ.ค.๖๔ พล.ต. อภัย อรัญทิมา รอง ผบ.วสท.สปท.(๑) นำคณะอาจารย์ และนศ.วสท.รุ่นที่ ๖๓ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมกิจการ ณ ศปก.ทอ. และ บก.ทท. อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ พลโท ศุภธัช นรินทรภักดี ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๓ ประจำปีงบปร... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ เป็นหัวหน้าคณะ นำนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ เข้ามอบเงินจำนวน ๔๕,๐๐๐ บา... อ่านต่อ

พลโท ทนงศักดิ์ รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้ให้การต้อนรับ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยมการดูกิจกา... อ่านต่อ

พล.ท. ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยม การเดินทางเพื่อดูกิจการและศึกษาภูมิประเทศภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของนักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๖๒ อ่านต่อ

ผลงานการจัดทำคลิปวีดีโอสรุปสาระสำคัญของรายวิชา หมวดวิชาที่ ๑ การบริหารทางการทหาร อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลโท ทนงศักดิ์  รองทิม ผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรเสนาธิการร่วม รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบ... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลเอก ศิราวุฒิ วงศ์ขันตี ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ได้กรุณาให้เกียรติ มาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรเสนาธิการร่วมรุ่นที่ ๒... อ่านต่อ

เมื่อวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี ได้กรุณาให้เกียรติมาบรรยายแก่ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ในหัวข้อแนวความคิดของนักการทหารที่สำคัญ ในการกำหนดวัตถุประสงค์ทาง... อ่านต่อ

นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ จัดทำคลิปวีดีโอ เพื่อเสนอแนวความคิดการพัฒนาภาวะผู้นำของ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ในยุค ๔.๐ อ่านต่อ

เมื่อ ช่วงเดือน ธ.ค.๖๓ นักศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารรุ่นที่ ๖๒ ได้เข้าศึกษาดูงานหน่วยงานด้านความมั่นคง ซึ่งมีที่ตั้งอยู่ภายในกรุงเทพมหานคร  ... อ่านต่อ

นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วม รุ่นที่ ๒ และหลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒ ศึกษาดูงานการใช้กำลังทางอากาศ ณ จังหวัดลพบุรี อ่านต่อ

นักศึกษาวิทยาลัยเสนาธิการทหาร รุ่นที่ ๖๒ ศึกษาดูงานภูมิประเทศ ณ ภาคเหนือ อ่านต่อ

กิจกรรมพัฒนาสัมพันธ์ หลักสูตรนายทหารอาวุโส กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๒ อ่านต่อ

 

1 โครงการเกษตร